Науковий потенціал ННІ бізнесу, природокористування і туризму