Про інститут

Навчальний процес

На даний час в складі навчально-наукового інституту бізнесу, природокористування і туризму функціонує 4 випускових кафедри:

– кафедра туризму (https://kt.stu.cn.ua );
– кафедра іноземної філології (http://foreign-languages.stu.cn.ua);
– кафедра управління персоналом та бізнес-технологій (https://upep.stu.cn.ua);
– кафедра аграрних технологій та лісового господарства(https://smm.stu.cn.ua/);
Програми бакалаврської підготовки реалізуються через кредитно-модульну систему організації навчального процесу, яка відповідає вимогам Європейської кредитно-трансфертної системи. Ця система призначена для надання більших можливостей студентам, які бажають продовжити навчання за кордоном. Студенти усіх напрямів підготовки мають можливість додатково отримати кваліфікацію магістра у провідних ВНЗ Англії, Польщі, Словенії, Латвії за програмою подвійних дипломів.

На даний час в інституті здійснюється підготовка фахівців за 4 спеціальностями та п’ятьма освітніми програмами. Навчальний процес здійснюється з урахуванням передових світових тенденцій.

Спеціальності та освітні програми ННІ бізнесу, природокористування і туризму 

ННІ бізнесу, природокористування і туризму запрошує на навчання за освітніми рівнями:

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ БАКАЛАВРА

Спеціальність Освітня програма
035 Філологія Англійська мова та переклад
073 Менеджмент Управління персоналом та економіка праці
073 Менеджмент Управління бізнесом
201  Агрономія  Агрономія
205 Лісове господарство  Лісове господарство
 242  Туризм  Туризм

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ МАГІСТРА

Спеціальність Освітня програма
073 Менеджмент Управління персоналом та економіка праці
201  Агрономія  Агрономія
205 Лісове господарство  Лісове господарство
 242  Туризм  Туризм

Соціальний захист

У навчально-науковому інституті створена необхідна матеріально-технічна база. Аудиторії та кабінети університету в достатній мірі оснащені необхідним обладнанням, технічними засобами навчання. До послуг студентів сучасні комп’ютерні класи підключені до глобальної мережі Інтернет.

До послуг здобувачів вищої освіти гуртожитки, спортивний комплекс, стадіон, медичний кабінет, буфет, їдальня. Працює Студентська соціальна служба за напрямами: адаптація студентів до умов навчання у вузі, соціально-правова підтримка, просвітницько-профілактичний напрям, консультування з особистих проблем.