Про інститут

Навчальний процес

На даний час в складі інституту функціонує 4 кафедри:

– кафедра туризму (https://kt.stu.cn.ua );
– кафедра іноземних мов професійного спрямування (http://foreign-languages.stu.cn.ua);;
– кафедра управління персоналом та економіки праці (https://upep.stu.cn.ua);
– кафедра аграрних технологій та лісового господарства(https://smm.stu.cn.ua/);
Програми бакалаврської підготовки реалізуються через кредитно-модульну систему організації навчального процесу, яка відповідає вимогам Європейської кредитно-трансфертної системи. Ця система призначена для надання більших можливостей студентам, які бажають продовжити навчання за кордоном. Студенти усіх напрямів підготовки мають можливість додатково отримати кваліфікацію магістра у провідних ВНЗ Англії, Польщі, Словенії, Латвії за програмою подвійних дипломів.

На даний час в інституті здійснюється підготовка фахівців за 4 спеціальностями та п’ятьма освітніми програмами . Навчальний процес здійснюється з урахуванням передових світових тенденцій.

Спеціальності та напрями підготовки

ННІ бізнесу, природокористування і туризму запрошує на навчання:

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ БАКАЛАВРА

Спеціальність Освітня програма
073 Менеджмент Управління персоналом та економіка праці
073 Менеджмент Управління бізнесом
201  Агрономія  Агрономія
205 Лісове господарство  Лісове господарство
 242  Туризм  Туризм

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ МАГІСТРА

Спеціальність  Освітня програма
073 Менеджмент Управління персоналом та економіка праці
205 Лісове господарство Лісове господарство
201 Агрономія Агрономія
242 Туризм Туризмознавство (за видами)

Соціальний захист

В інституті створена необхідна матеріально-технічна база. Аудиторії та кабінети університету в достатній мірі оснащені необхідним обладнанням, технічними засобами навчання. До послуг студентів сучасні комп’ютерні класи підключені до глобальної мережі Інтернет.

До послуг студентів гуртожитки, спортивний комплекс, стадіон, медичний кабінет, буфет, їдальня. Працює Студентська соціальна служба за напрямами: адаптація студентів до умов навчання у вузі, соціально-правова підтримка, просвітницько-профілактичний напрям, консультування з особистих проблем.