Кафедри

На даний час в складі інституту функціонує 4 кафедри:

– кафедра туризму (https://kt.stu.cn.ua);
– кафедра маркетингу, РR-технологій та логістики (https://marketing.stu.cn.ua/);
– кафедра управління персоналом та економіки праці (https://upep.stu.cn.ua);
– кафедра аграрних технологій та лісового господарства(https://smm.stu.cn.ua).