НАУКОВИЙ КЛУБ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ БІЗНЕСУ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ТУРИЗМУ “ІНТЕЛЕКТ”

17 грудня 2019 року відбулось перше засідання наукового клубу навчально-наукового інституту бізнесу, природокористування і туризму. Загальними зборами наукового клубу було затверджено його назву “ІНТЕЛЕКТ”, обрано голову наукового клубу  – к.е.н., доцента, доцента кафедри управління персоналом та економіки праці Холодницьку А.В., секретаря – старшого викладача кафедри аграрних технологій та лісового господарства Чмель О.П., а також створено наукові гуртки на кафедрах ННІ БПТ:

на кафедрі маркетингу, PR-технологій та логістики гурток «Бізнес-маркетинг, реклама та інтернет комунікації», керівник секції – к.е.н., доцент Рябова Т.А.;

– на кафедрі аграрних технологій та лісового господарства гурток «Аграрні технології та лісове господарство», керівник секції – ст. викладача  Чмель О.П.;

– на кафедрі управління персоналом та економіки праці гурток «Управління бізнесом та сучасні HR-технології», керівник секції – к.е.н., доцент Мешкун Л.М.;

– на кафедрі туризму гурток «Туризм і соціально-культурний сервіс», керівник секції – д.е.н., доцента, професора кафедри туризму Роговий А.В.