До уваги науково-педагогічних працівників ННІ бізнесу, природокористування і туризму!

cropped-LOGO._BPT.png

Шановні колеги! Запрошую Вас на загальні збори НПП ННІ бізнесу, природокористування і туризму, які відбудуться в режимі онлайн 16.02.2023 о 16.20 за допомогою програмного продукту Microsoft Teams, посилання: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a06f94ff347e04e12a61a12203cfaf265%40thread.tacv2/1676373617439?context=%7b%22Tid%22%3a%2233c7147e-9374-4a05-a175-43367185b3f7%22%2c%22Oid%22%3a%22488558cd-72cc-4657-938a-18863ee61c34%22%7d Чекаємо на Вас!