Міжнародний проєкт Bologna Hub Peer Support

Кафедра управління персоналом та економіки праці НУ «Чернігівська політехніка» долучається  до реалізації  міжнародного проєкту Bologna Hub Peer Support, основною метою якого є обмін досвідом та впровадження  практичних реформ для підвищення якості  освітнього процесу спільно з експертами з Болонського процесу.
29 жовтня відбулася перша консультаційна онлайн-сесія представників НУ «Чернігівська політехніка»  з міжнародними експертами з питань якості вищої освіти Катрін Майєр-Лантерманн  (Німеччина) та Еглантіна Гіса (Албанія).   В  онлайн-зустрічі прийняли участь Ірина Прибитько, Ганна Дивнич, Людмила  Ремньова та Наталія Сіра. Основними темами для обговорення під час консультаційної сесії стали європейські підходи до  організації студенторієнтованого навчання з використанням Болонського інструментарію та з урахуванням сучасних викликів, а також можливості  отримання консультаційної допомоги від міжнародних експертів щодо підвищення якості освітнього процесу відповідно до стандартів та керівних принципів забезпечення якості у Європейському просторі вищої освіти.