Кафедри

На даний час в складі інституту функціонує 4 кафедри:

– кафедра туризму (https://kt.stu.cn.uaua);
– кафедра іноземної філології (http://foreign-languages.stu.cn.ua);
– кафедра управління персоналом та бізнес-технологій (https://upep.stu.cn.ua);
– кафедра аграрних технологій та лісового господарства(https://smm.stu.cn.ua).