До уваги здобувачів вищої освіти ННІ БПТ!!!

У зв’язку з перерозподілом та за наявності власних вакантних місць державного замовлення за денною формою навчання за спеціальностями:

 – 201 Агрономія, освітній ступінь бакалавр, 3 курс – 1 вакантне бюджетне місце;

– 205 Лісове господарство, освітній ступінь бакалавр, 3 курс – 2 вакантні бюджетні місця;

– 073 Менеджмент (освітня програма – Управління бізнесом), освітній ступінь бакалавр, 2 курс – 1 вакантне бюджетне місце;

– 242 Туризм, освітній ступінь бакалавр, 4 курс – 2 вакантні бюджетні місця.

         оголошується конкурс для переведення на вищевказані місця держзамовлення.

Здобувачам вищої освіти ННІ БПТ за спеціальностями 201 «Агрономія», 205 «Лісове господарство», 073 «Менеджмент» (освітня програма – Управління бізнесом) та 242 «Туризм» денної форми навчання, які навчаються на відповідних курсах за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб і бажають перейти на вакантні місця державного замовлення з 08 по 19 листопада 2021 року подати відповідні заяви та пільгові документи (за наявності пільг) до дирекції ННІ бізнесу, природокористування і туризму (каб. 415), а саме:

  1. Заява на ім’я ректора
  2. Документи, що підтверджують пільги