Практичні навички студентів спеціальності 205 “Лісове господарство”: вивчення впливу регуляторів росту біологічного та синтетичного походження на схожість насіння сосни звичайної

17 січня 2022 року здобувачі вищої освіти групи МЛС-211 Ткаченко Є., Тарасенко Н., ЛС-201 Пастух О. та викладачі кафедри Шевченко Л.А., Кудряшова К.М. заклали лабораторний дослід з вивчення впливу регуляторів росту біологічного та синтетичного походження на схожість насіння сосни звичайної Pinus sylvestris L.

Мета досліджень полягає у порівнянні ефективності дії поширеного регулятору росту «Епін екстра» та препаратів біологічного походження МікоФренд (Україна) і Plant Succces Great White Granular1 (США). У якості перспективного регулятора росту також використано спиртову барду оптимальна концентрація якої буде визн1чена у ході досліду.